Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Hướng dẫn thủ tục lãnh sự

 • Trung tâm tư vấn lãnh sự

  (09:17 | 07/05/2018)

  Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ lãnh sự (sau đây gọi là Trung tâm), tên giao dịch tiếng Anh của Trung tâm là ‘’Consular Consultancy and Assistance Center’’ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lãnh sự  được thành lập theo Quyết định số 1512/QĐ-BNG ngày 30/05/2014. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 • Thông tin liên hệ Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao

  (15:57 | 03/05/2018)

  CỤC LÃNH SỰ-BỘ NGOẠI GIAO Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: +84 24 3799.3388; Fax: +84 24 3823.6928 / +84 24 3799.3105; Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

 • Chứng nhận lãnh sự giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã cấp

  (14:45 | 16/11/2017)

  Theo quy định tại Điều 25 khoản 5 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì phải ghi rõ nơi dự định làm thủ tục kết hôn…