TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 33/2022/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết số 228/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày có hiệu lực 09/01/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download NQ 33-2022-NQ-HDND.pdf