TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1520/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Ngoại giao; Quản lý nhà nước Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/06/2021
1519/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Ngoại giao; Quản lý nhà nước Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/06/2021
570/STTTT-TTBCBC Ban Tổ Chức Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v thông tin, tuyên truyền các quy định khai thác thủy sản trên biển 26/09/2019