Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Văn bản Trung ương


Tổng số văn bản 52

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
04/2020/TT-BNG Bộ Ngoại giao Thông tư Ngoại giao Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực 25/09/2020
45/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 08/04/2020
30/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý nhà nước Về công tác văn thư 05/03/2020
06/2020/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Quản lý nhà nước Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 21/02/2020
16/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý nhà nước Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 03/02/2020
01/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Quản lý nhà nước Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành 03/01/2020
52/2019/QH14 Quốc hội Luật Quản lý nhà nước Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 25/11/2019