Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Văn bản Trung ương


Tổng số văn bản 44

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý nhà nước Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 03/02/2020
2682/2019/TT-BNG Ban Tổ Chức Thông tư Quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao 18/07/2019
15/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Quản lý nhà nước Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 17/06/2019
02/2019/TT-BTTTT Ban Tổ Chức Thông tư Quản lý nhà nước Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 08/03/2019
24/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý nhà nước Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi 05/03/2019
11/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quản lý nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao 18/02/2019
17/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý nhà nước Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam 01/02/2019