Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Văn bản ISO


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/KH-SNgV Sở ngoại vụ Kế hoạch Lĩnh vực khác Duy trì và cải tiến hệ thống QLLCLTTCQG TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Ngoại vụ, năm 2020 24/04/2020
22/QĐ-SNgV Sở ngoại vụ Quyết định Lĩnh vực khác VV ban hành "Chính sách chất lượng" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Ngoại vụ 14/01/2020
348/QĐ-SNgV Sở ngoại vụ Quyết định Lĩnh vực khác Vv ban hành " Mục tiêu chất lượng" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Ngoại vụ 31/10/2019
339/QĐ-SNgV Sở ngoại vụ Quyết định Quản lý nhà nước Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang 22/10/2019