Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Văn bản địa phương


Tổng số văn bản 27

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 20/05/2020
68/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Lĩnh vực khác Truyền thống về giáo dục nghề nghiệp năm 2020 17/04/2020
23/QĐ-SNgV Sở ngoại vụ Quyết định Lĩnh vực khác Vv ban hành "Mục tiêu chất lượng" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 14/01/2020
395/QĐ-SNgV Sở ngoại vụ Quyết định Quản lý nhà nước Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 18/12/2019
20/2019/2019/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 11/11/2019
339/QĐ-SNgV Sở ngoại vụ Quyết định Lĩnh vực khác Về việc kiện tòn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISOP 9001:2015 vào hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang 22/10/2019
138/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Quản lý nhà nước Về việc cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Cải cách hành chính (PARINDEX) và hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 tỉnh Kiên Giang và những năm tiếp theo. 13/09/2019