Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Văn bản địa phương


Tổng số văn bản 24

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
395/QĐ-SNgV Sở ngoại vụ Quyết định Quản lý nhà nước Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 18/12/2019
20/2019/2019/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 11/11/2019
339/QĐ-SNgV Sở ngoại vụ Quyết định Lĩnh vực khác Về việc kiện tòn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISOP 9001:2015 vào hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang 22/10/2019
138/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Quản lý nhà nước Về việc cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Cải cách hành chính (PARINDEX) và hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 tỉnh Kiên Giang và những năm tiếp theo. 13/09/2019
1171/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Quản lý nhà nước Về việc phối hợp trong công tác quản lý tàu cá khai thác hoạt động trên biển. 10/09/2019
228/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Quản lý nhà nước Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước 26/07/2019
532/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Quản lý nhà nước Vv thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019