TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
141/QĐ-BCĐ UBND Tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2022 29/06/2022
1207/BC-TTCH Sở Y tế. Báo cáo Quản lý nhà nước Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (ngày 14/4/2022) 15/04/2022
1205/KH-SYT Sở Y tế. Kế hoạch Quản lý nhà nước Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/04/2022
2194/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/09/2021
53/QĐ-SNgV Sở ngoại vụ Quyết định Lĩnh vực khác Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Ngoại vụ 07/09/2021
218/QĐ-BCĐ UBND Tỉnh Quyết định Lĩnh vực khác Thành lập Tiểu ban chuyên môn về y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/08/2021
217/QĐ-BCĐ Ban Dân tộc. Quyết định Lĩnh vực khác Thành lập Tiểu ban tuyên truyền, thông tin báo chí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang 15/08/2021