Các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài
(13:37 | 03/05/2018)
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CHÂU ÂU

1.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ 
Vietnam embassy in India

37.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh 
Vietnam embassy in England

2.

Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét 
Vietnam embassy in Bangladesh

38.

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo 
Vietnam embassy in Austria

3.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy 
Vietnam embassy in Brunei

39.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan 
Vietnam embassy in Poland

4.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia 
Vietnam embassy in Cambodia

40.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút 
Vietnam embassy in Belarus

5.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc 
Vietnam embassy in Republic of Korea

41.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ 
Vietnam Embassy in Belgium

6.

Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a 
Vietnam embassy in Indonesia

42.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri 
Vietnam embassy in Bulgaria

7.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan 
Vietnam embassy in Kazakhstan

43.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch 
Vietnam embassy in Denmark

8.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào 
Vietnam embassy in Laos

44.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức 
Vietnam embassy in Germany

9.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a 
Vietnam embassy in Malaysia

45.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan 
Vietnam Embassy in The Netherlands

10.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma 
Vietnam embassy in Myanmar

46.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri 
Vietnam embassy in Hungary

11.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ 
Vietnam embassy in Mongolia

47.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp 
Vietnam embassy in Greece

12.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản 
Vietnam embassy in Japan

48.

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy 
Vietnam embassy in Italia

13.

Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân 
Vietnam embassy in Newzealand

49.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga 
Vietnam Embassy in Russia

14.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a 
Vietnam embassy in Australia

50.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp 
Vietnam embassy in France

15.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan 
Vietnam embassy in Pakistan

51.

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan 
Vietnam embassy in Finland

16.

Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin 
Vietnam embassy in Philippines

52.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni 
Vietnam embassy in Romania

17.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan 
Vietnam embassy in Thailand

53.

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc 
Vietnam embassy in Czech

18.

Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên 
Vietnam embassy in Democratic People's Republic of Korea

54.

Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a 
Vietnam embassy in Slovakia

19.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Hoa 
Vietnam embassy in China

55.

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha 
Vietnam embassy in Spain

20.

Đại sứ quán Việt Nam tại Xinh-ga-po 
Vietnam embassy in Singapore

56.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì 
Vietnam embassy in Turkey

21.

Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca 
Vietnam embassy in Sri Lanka

57.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển 
Vietnam embassy in Sweden

TRUNG ĐÔNG

58.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ 
Vietnam embassy in Switzerland

22.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai-cập 
Vietnam embassy in Egypt

59.

Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na 
Vietnam embassy in Ukraine

23.

Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út 
Vietnam embassy in Saudi Arabia

60.

Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan 
Vietnam embassy in Uzbekistan

24.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca Ta 
Vietnam embassy in Qatar

CHÂU MỸ

25.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét 
Vietnam embassy in Kuwait

61.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ac-hen-ti-na 
Vietnam embassy in Argentina

26.

Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran 
Vietnam embassy in Iran

62.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin 
Vietnam embassy in Brazil

27.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ixaren 
Vietnam embassy in Israel

63.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da 
Vietnam embassy in Canada

28.

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất 
Vietnam embassy in UAE

64.

Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê 
Vietnam embassy in Chile

CHÂU PHI

65.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba 
Vietnam embassy in Cuba

29.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ang-gô-la 
Vietnam embassy in Angola

66.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kì 
Vietnam embassy in United States of America

30.

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri 
Vietnam embassy in Algerie

67.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô 
Vietnam embassy in Mexico

31.

Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi 
Vietnam embassy in Libya

68.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma 
Vietnam embassy in Panama

32.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc 
Vietnam embassy in Morocco

69.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la 
Vietnam embassy in Venezuela

33.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích 
Vietnam embassy in Mozambique

   

34.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi 
Vietnam embassy in South Africa

   

35.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria 
Vietnam embassy in Nigeria

   

36.

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a 
Vietnam embassy in Tanzania