Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh ngày 21/11/2017

(14:36 | 22/11/2017)

Lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh ngày 21/11/2017

(08:01 | 21/11/2017)

 

Chủ tịch PHẠM VŨ HỒNG
Sáng
Làm việc với Ban Dân nguyện Quốc hội.
Chiều
Làm việc về đề án xây dựng “Đô thị thông minh”.


Phó Chủ tịch MAI VĂN HUỲNH
Sáng
Xử lý công việc.
Chiều
Làm việc về đề án xây dựng “Đô thị thông minh”.

 
Phó Chủ tịch MAI ANH NHỊN 
Sáng
Làm việc với các đơn vị về giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2017 và chuyển vốn năm 2016 sang năm 2017.
Chiều
Xử lý công việc.


Phó Chủ tịch LÊ THỊ MINH PHỤNG
Sáng
Xử lý công việc.
Chiều
Xử lý công việc.