Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh ngày 17/11/2017

(14:35 | 22/11/2017)

Lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh ngày 17/11/2017

(08:40 | 17/11/2017)

 

Chủ tịch PHẠM VŨ HỒNG 
Sáng
Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh.
Chiều
Làm việc với Thanh tra Chính phủ.

 
Phó Chủ tịch MAI VĂN HUỲNH 
Sáng
Dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.
Chiều
Xử lý công việc
 
Phó Chủ tịch MAI ANH NHỊN 
Sáng
Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh.
Chiều
Xử lý công việc

 
Phó Chủ tịch LÊ THỊ MINH PHỤNG 
Sáng
Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh.
Chiều
Xử lý công việc