Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Ban Giám đốc

Xem với cỡ chữAA

Ban Giam doc

(10:32 | 04/09/2019)

Tên: Nguyễn Thành Quốc

Chức vụ: Phó Giám đốc