Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Cơ quan lãnh sự ngoài nước

Xem với cỡ chữAA

Các Lãnh sự quán Việt Nam

(14:09 | 03/05/2018)

 1. Lãnh sự quán Việt Nam tại Giơ-ne-vơ

  Địa chỉ: 30 ch. des Corbillettes 1218 Grand Saconnex, Genève, Suisse (Chỉ dẫn đường đi tới Lãnh sự quán)

  Điện thoại: 022 798 48 90 / 022 798 24 85

  Fax: 022 798 24 69 / 022 798 07 24

  Website: http://www.vietnamconsulate-ge.org/

 2. Lãnh sự quán Việt Nam tại New York

  Địa chỉ: 866 United Nations Plaza, Suite 435. New York, NY 10017. USA

  Điện thoại: 001 - 212 - 644 - 0594; 001 - 212 - 644 - 0831;

  Fax: 001 - 212 - 644 - 5732;

  Email: lsqny@mofa.gov.vn

  Website: http://www.vnconsul-ny.org/ ; www.vietnamconsulate-ny.org