Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Cơ quan lãnh sự ngoài nước

Xem với cỡ chữAA

Cơ quan lãnh sự ngoài nước

(13:35 | 03/05/2018)

Các cơ quan của Việt Nam thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài bao gồm: Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và các Cơ quan khác được uỷ quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài (gọi tắt là các cơ quan đại diện Việt Nam).