Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc lãnh đạo

Xem với cỡ chữAA

Về việc ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ điều hành công việc của Sở Ngoại vụ khi Giám đốc sở vắng mặt

(14:02 | 31/07/2020)