Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Xin cấp công hàm thị thực

Xem với cỡ chữAA

Xin cấp công hàm thị thực

(10:47 | 11/05/2020)

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1. Nộp hồ sơ:

- Cách 1: Nộp hồ sơ tại Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Ngoại giao), địa chỉ: Số 6 Alexandre De Rhodes, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cách 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh.

- Bộ phận tiếp nhận thẩm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ (nếu chưa đảm bảo thì hướng dẫn thêm).

- Bộ phận tiếp nhận lập giấy nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- TTPVHCC tỉnh chuyển hồ sơ đến Sở Ngoại vụ giải quyết.

- Cách 3: Khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn

* Bước 2: Thẩm tra hồ sơ:

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 02 ngày, Sở Ngoại vụ phải có văn bản thông báo và hướng dẫn, chuyển đến TTPVHCC tỉnh để gửi cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo lệ phí đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính.

* Bước 3. Giải quyết hồ sơ

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cấp hộ chiếu, chuyển kết quả giải quyết về Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang. Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Ngay khi có kết quả, Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang chuyển đến TTPVHCC tỉnh để trả kết quả.

* Bước 4. Trả kết quả

- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở các cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ (Trường hợp nộp hồ sơ cách 2 thì TTPVHCC tỉnh thông báo ngay cho người nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).

- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến TTPVHCC tỉnh để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ:

+ Gửi trực tiếp tại TTPVHCC tỉnh hoặc trực tiếp tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Gửi qua đường bưu điện đến TTPVHCC tỉnh hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn

- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở các cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ 01 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm xin thị thực theo mẫu 01/2016/XNC (có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra, ký)

+ Hộ chiếu còn giá trị trên 06 tháng kể từ ngày dự kiến xuất cảnh.

+ 01 bản chính văn bản cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi nước ngoài theo mẫu 03/2016/XN .

+ 01 bản chụp thư mời (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: Một 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh thì thời hạn giải quyết không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Trường hợp nộp hồ sơ tại TTPVHCC tỉnh Kiên Giang, thời hạn giải quyết 02 ngày tại Kiên Giang, 02 ngày giải quyết tại Sở Ngoại vụ TP.HCM, 02 ngày thời gian chuyển hồ sơ từ Kiên Giang đến TP.HCM và ngược lại.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Người thuộc diện được cấp công hàm: Người thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Ngoại giao.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang (Phòng Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài).

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng UBND tỉnh; TTPVHCC tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Công hàm đề nghị cấp thị thực.

- Lệ phí:

Tên lệ phí

Mức phí

Văn bản quy định

Lệ phí cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

10.000 VND

Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm xin thị thực theo mẫu 01/2016/XNC.

- Văn bản theo mẫu 03/2016/XNC cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi nước ngoài.

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền cử người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đi công tác nước ngoài: Theo khoản 9 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Tờ khai đề nghị cấp công hàm.

 - Tờ khai theo mẫu 01/2016/XNC có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ: www.lanhsuvietnam.gov.vn.

- Tờ khai phải được điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, do người đề nghị ký trực tiếp và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, làm việc và đóng dấu giáp lai ảnh. Đối với người đề nghị cấp công hàm đã được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị thì Tờ khai không cần xác nhận của Cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, làm việc.

- Đối với vợ, chồng đi theo hành trình công tác; vợ, chồng và con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo thành viên cơ quan đại diện, phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài mà không thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức nào thì Tờ khai phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự của người được cử đi công tác nước ngoài mà người đó sẽ đi thăm hoặc đi theo.

- Hộ chiếu còn giá trị trên 6 tháng kể từ ngày dự kiến xuất cảnh;

- 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài theo mẫu 03/2016/XNC:

- Văn bản cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân, quân nhân chuyên nghiệp đi nước ngoài (sau đây gọi là văn bản cử đi nước ngoài) phải có đầy đủ nội dung theo mẫu 03/2016/XNC. Văn bản này phải được người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trực tiếp, đóng dấu của cơ quan. 

- Văn bản cử đi nước ngoài có từ hai trang trở lên phải đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai giữa các trang. Đối với văn bản có hai trang trong một tờ thì trang đầu cần được đóng dấu treo hoặc đóng dấu giáp lai. Trường hợp sửa đổi, bổ sung thì phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp và đóng dấu của cơ quan vào chỗ sửa đổi, bổ sung đó. Trường hợp sửa đổi, bổ sung từ hai nội dung trở lên thì phải ban hành văn bản mới.

- Đối với người thuộc diện quản lý của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì văn bản cử đi nước ngoài là công văn của Văn phòng Trung ương Đảng.

- Đối với vợ, chồng đi theo hành trình công tác thì sử dụng văn bản cử đi nước ngoài của những người thuộc diện quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều 6 Nghị định 136 được sửa đổi, bổ sung theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 94, trong đó ghi rõ người này được mang vợ, chồng đi theo hành trình công tác. Trong trường hợp văn bản cử đi nước ngoài của những người nêu trên không ghi rõ được mang vợ, chồng đi theo hành trình công tác thì ngoài văn bản cử đi nước ngoài đó cần nộp kèm theo ý kiến bằng văn bản của cơ quan, tổ chức nơi người được cử đi công tác nước ngoài đang công tác, làm việc xác nhận việc đi theo của người vợ/chồng của người đó.

- Đối với vợ, chồng và con dưới 18 tuổi đi theo phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài thì sử dụng văn bản cử đi nước ngoài của phóng viên đó, trong đó ghi rõ người này được mang vợ, chồng con dưới 18 tuổi đi theo, kèm theo ý kiến bằng văn bản của Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao.

Trường hợp vợ, chồng, con dưới 18 tuổi đi thăm phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài thì sử dụng văn bản đồng ý của cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước trực tiếp quản lý phóng viên, kèm theo ý kiến bằng văn bản của Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao.

-  Đối với vợ, chồng và con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo thành viên Cơ quan đại diện thì văn bản cử đi nước ngoài là quyết định của Bộ Ngoại giao hoặc văn bản đồng ý của Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

- Quyết định số: 2531/QĐ-UBND, ngày 12/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Mẫu 01.2016.XNC.doc