Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Công tác vận động viện trợ

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

(15:37 | 16/11/2017)

Về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017.