Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Xuất cảnh

Xem với cỡ chữAA

Thỏa thuận sửa đổi điều 2 Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran về miễn thị thựcThỏa thuận sửa đổi điều 2 Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ

(10:14 | 04/11/2019)

Từ ngày 14/10/2018, Thỏa thuận sửa đổi Điều 2 Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran về miễn thị thực (ký ngày 02/5/1994) bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, người mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị của Việt Nam hoặc I-ran được miễn thị thực khi nhập cảnh, cư trú trên lãnh thổ nước còn lại với thời gian không quá chín mươi (90) ngày thay vì một (1) tháng như Thỏa thuận miễn thị thực năm 1994. Ngoài thỏa thuận về tăng thời hạn cư trú cho người mang hộ chiếu ngoại giao của hai nước nêu trên, những quyền và nghĩa vụ khác của các Bên và người mang hộ chiếu ngoại giao tại Thỏa thuận miễn thị thực năm 1994 không có thay đổi./.

Trích từ Bộ Ngoại giao