Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Xuất cảnh

Xem với cỡ chữAA

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Li-bê-ri-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

(09:46 | 31/10/2019)

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Li-bê-ri-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ, ký tại Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 06 tháng 2 năm 2018./.

Trích từ Bộ Ngoại giao


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 4-HB5141.pdf; 4--HB5141_TB1.pdf