Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Xuất cảnh

Xem với cỡ chữAA

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nê-pan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

(09:42 | 31/10/2019)

Từ ngày 25/6/2019, Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nê-pan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ (ký ngày 11/5/2019) bắt đầu có hiệu lực.

Công dân Việt Nam hoặc công dân Nê-pan mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị của Việt Nam hoặc Nê-pan được nhập cảnh và lưu trú trên lãnh thổ nước kia với  thời gian cư trú không quá chín mươi (90) ngày mà không cần phải xin thị thực với điều kiện những người này không được tham gia các công việc dưới hình thức tự tuyển dụng hay các loại hình làm việc tư nhân khác tại nước đó.

Công dân Việt Nam hoặc Nê-pan mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị, là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, đại diện tại các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ nước kia và thành viên gia đình của những người này, mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị, được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và tạm trú trên lãnh thổ nước kia trong suốt nhiệm kỳ công tác chính thức. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh, những người này sẽ làm các thủ tục đăng ký cư trú tại cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại./.

Trích từ Bộ Ngoại giao