Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Hướng dẫn thủ tục lãnh sự

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm tư vấn lãnh sự

(09:17 | 07/05/2018)

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ lãnh sự (sau đây gọi là Trung tâm), tên giao dịch tiếng Anh của Trung tâm là ‘’Consular Consultancy and Assistance Center’’ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lãnh sự  được thành lập theo Quyết định số 1512/QĐ-BNG ngày 30/05/2014. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Mục đích:

Tư vấn và hỗ trợ trong triển khai chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Lãnh sự; tư vấn, hỗ trợ các thủ tục lãnh sự không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục cho tổ chức và cá nhân Việt Nam cũng như nước ngoài khi có yêu cầu.

Đối tượng:

Tổ chức và cá nhân Việt Nam cũng như nước ngoài.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

• Thu thập, cung cấp cho cấp có thẩm quyền thông tin liên quan đến chính sách, thủ tục, lệ phí lãnh sự của nước ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam để xem xét áp dụng theo nguyên tắc có đi có lại.

• Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ lãnh sự đi công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành và địa phương.

• Tư vấn, hỗ trợ tổ chức và cá nhân thực hiện các thủ tục lãnh sự tại các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan đại diện nước ngoài đóng tại Việt Nam.

• Tư vấn, hỗ trợ về pháp luật trong lĩnh vực lãnh sự cho cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

• Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm phục vụ công tác lãnh sự.