Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Hướng dẫn thủ tục lãnh sự

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao

(15:57 | 03/05/2018)

CỤC LÃNH SỰ-BỘ NGOẠI GIAO

Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội;
Điện thoại: +84 24 3799.3388;
Fax: +84 24 3823.6928 / +84 24 3799.3105;
Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

1. Văn phòng Cục

Điện thoại: (+84) 24 3799.3125
Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

6. Phòng Lãnh sự ngoài nước

Điện thoại: (+84) 24 3799.2357 
Email: lsnn-cls@mofa.gov.vn

2. Phòng Di cư Quốc tế

Điện thoại: (+84) 24 3799.3256
Email: dcqt-cls@mofa.gov.vn

7. Phòng Hợp pháp hóa Chứng nhận lãnh sự

Điện thoại: (+84) 24 3799.3416 
Email: hph-cls@mofa.gov.vn

3. Phòng Pháp lý Lãnh sự

Điện thoại: (+84) 24 3799.3420
Email: pl-cls@mofa.gov.vn

8. Phòng Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Điện thoại: (+84) 24 3799.2364 / (+84) 4 3843.0470 
Email: bhls-cls@mofa.gov.vn

4. Phòng Xuất nhập cảnh

Điện thoại: (+84) 24 3799.3108
Email: xnc-cls@mofa.gov.vn

9. Quỹ Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Điện thoại: (+84) 24 3848.9064 / (+84) 24 3799.3135 
Email: quybaohocongdan@mofa.gov.vn

5. Phòng Quan hệ Lãnh sự

Điện thoại: (+84) 24 3799.3118 
Email: qhls-cls@mofa.gov.vn