Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Hướng dẫn thủ tục lãnh sự

Xem với cỡ chữAA

Chứng nhận lãnh sự giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã cấp

(14:45 | 16/11/2017)

Theo quy định tại Điều 25 khoản 5 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì phải ghi rõ nơi dự định làm thủ tục kết hôn…

Ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với … “tại Phòng Tư pháp Yoido, thủ đô Seoul, Hàn Quốc” chứ không được ghi chung chung là “tại Hàn Quốc”. Tuy nhiên trong thời gian qua, nhiều trường hợp công dân tỉnh Kiên Giang khi nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự tại Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Ngoại giao cho thấy, một số Ủy ban nhân dân cấp xã khi cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ ghi nơi dự định làm thủ tục kết hôn là tên quốc gia (ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với… tại Hàn Quốc, Trung Quốc,…) mà không ghi rõ các chi tiết theo quy định nói trên, dẫn đến hồ sơ không hợp lệ, gây khó khăn cho công dân khi thực hiện thủ tục chứng nhận lãnh sự.

Khi tiến hành đăng ký kết hôn ở nước ngoài, công dân Việt Nam có thể đến đăng ký tại một trong hai cơ quan như sau: Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Nếu làm thủ tục đăng ký kết hôn tại các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, công dân Việt Nam có thể sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (không cần phải làm thủ tục chứng nhận lãnh sự).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự quy định Bộ Ngoại giao chỉ chứng nhận lãnh sự giấy tờ để sử dụng tại các quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Vì vậy, trong trường hợp công dân Việt Nam tiến hành đăng ký thủ tục kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục lãnh sự theo quy định. Trong Tờ khai đề nghị chứng nhận lãnh sự cần ghi chi tiết nơi dự kiến đăng ký kết hôn./.
 

VP.SNgV