Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Tin lãnh sự

Xem với cỡ chữAA

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta

(10:11 | 04/11/2019)

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta, ký tại Hà Nội ngày 16 tháng 01 năm 2012, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 25 tháng 02 năm 2018./.

Trích từ Bộ Ngoại giao


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3-.pdf; 3--HB4177_2018_21.jpg