Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Tin khác

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(15:06 | 13/10/2020)

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1412/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ra vào khu vực biên giới.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh và UBND thành phố Hà Tiên, UBND huyện Giang Thành tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới và báo cáo tình trạng các chốt trên biên giới sau mưa bão; tăng cường tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ các đường mòn, lối mở vào địa bàn tỉnh; kiểm soát nghiêm các hoạt động xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu nhằm ngăn chặn mọi hoạt động buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan xét duyệt chặt chẽ, đúng đối tượng nhập cảnh; kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở lưu trú; tăng cường các chốt kiểm tra trên các tuyến giao thông từ biên giới vào nội địa. Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng, đường dây dẫn dắt, môi giới người xuất nhập cảnh trái phép…

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tăng cường phối hợp với các lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới trên bộ ở địa bàn thành phố Hà Tiên, huyện Giang Thành; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của Nhân dân. Rà soát các khu cách ly tập trung, đề xuất kiện toàn, sắp xếp lại cho phù hợp.

 

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan thực hiện nghiêm các quy định về trao trả, tiếp nhận người xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng phía đối diện tăng cường phối hợp, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch, bảo đảm đúng mức, kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch và khoa học về diễn biến dịch, về các biện pháp chủ động phòng, chống dịch.

 

Thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành thực hiện tốt công tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia quản lý chặt chẽ biên giới, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm trong phòng, chống dịch. Chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng khảo sát thành lập các trạm kiểm soát liên hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ra vào khu vực biên giới, không để sót, lọt người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly đi sâu vào nội địa./.

Trích từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang