Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Tin khác

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh.

(14:30 | 24/07/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công văn số 324/SNgV-LS-NVNONN ngày 10/7/2020 của Sở Ngoại vụ về thông báo của phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 498/STTTT-TTBCBC ngày 17/7/2020 về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng/trang thông tin và điện tử tỉnh, huyện, thành phố, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng; kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng, giúp quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tô giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đưa tin, bài tuyên truyền về những tấm gương điển hình, gương người tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức và người dân biết phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia./.