Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Tin tức nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(09:18 | 08/10/2020)

Thực hiện Công văn Số 1110-CV/BTGTU ngày 07/10/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang về việc Thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII như sau:

Ngày 02-9-2020, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng       có bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Bài viết mang thông điệp có     ý nghĩa quan trọng cả về đối nội và đối ngoại.

Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, thúc đẩy      lan tỏa thông điệp quan trọng nêu trên, góp phần tạo đà hướng tới Đại hội Đảng      toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương,         Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam dịch bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang các thứ tiếng nước ngoài gồm: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha.

Vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan nêu trên, đăng tải trên Website và triển khai bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (theo 04 bản dịch gửi kèm) để phục vụ công tác thông tin đối ngoại./.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1110-CV.BTGTU.pdf