Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Tin tức nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

(09:26 | 18/05/2020)

Ngày 15/5/2020, Chi bộ Sở Ngoại vụ tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa IV, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong không khí phấn khởi – cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh (3/02/1930-3/02/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)…

Đến dự và Chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Vũ Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối; Ngô Ngọc Phượng, chuyên viên Đảng ủy khối và 22 đảng viên trong Chi bộ được triệu tập về dự Đại hội. Chi bộ Sở Ngoại vụ hiện tại có 22 đảng viên trong đó dưới độ tuổi 35 là 06 đồng chí, chiếm 27,5%; từ 35-40 tuổi có 08 đồng chí, chiếm 36%; từ 41-50 tuổi có 06 đồng chí, chiếm 27,5%; từ 51 đến dưới 60 tuổi có 02 đồng chí, chiếm 9%. Về trình độ chính trị có 8 cao cấp, 6 trung cấp và 7 sở cấp; về trình độ chuyên môn có 06 thạc sĩ, 16 đại học.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện thuận lợi và cũng không ít khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành, địa phương Chi bộ Sở Ngoại vụ đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn tổ chức thực hiện đạt kết quả trong công tác đối ngoại.

Qua buổi làm việc của Đại hội, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã thông qua Nghị quyết thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung như sau: 

Mục tiêu chung là tiếp tục lãnh đạo  đổi mới công tác xây dựng đảng, sức chiến đâu của đảng viên; tôn trọng và phát huy tinh thần dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, đặc biệt là công tác bảo mật thông tin có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, công tác biên giới lãnh thổ và bảo hộ công dân.

Các chỉ tiêu chủ yếu như: Có 100% đảng viên và 95% quần chúng trở lên được học tập các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của nhà nước; có 100% đảng viên và quần chúng được “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm; hàng năm chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và có từ 90% đảng viên trở lên được xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có từ 95% đảng viên trở lên tham dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Chi bộ đạt ít nhất 30% tổng số đảng viên trở lên; hàng năm đơn vị đều đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phấn đấu hàng năm có ít nhất 01 mô hình tập thể đăng ký và thực hiện có hiệu quả.

Tại Đại hội, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã bầu ra Ban Chấp hành chi bộ khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí (trong đó 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó bí thư, 03 đồng chí Ủy viên); đồng thời bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tổ chức thành công tốt đẹp; tập thể Ban chấp Chi bộ khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và đảng viên, công chức, người lao động sẽ nổ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được nghị quyết thông qua./.