Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Hoạt động đối ngoại TW

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ 2,5 triệu đô la Úc cho phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam

(13:50 | 22/11/2017)

Qua dự án “Nâng cao Vị thế Kinh tế của Phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp” (WEAVE), Australia hỗ trợ 2,5 triệu đô la Úc giúp cải thiện sinh kế cho hơn 1.800 phụ nữ và nam giới tại Lào Cai và Bắc Kạn.

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Đại sứ vì Phụ nữ và Trẻ em gái của Australia Natasha Stott Despoja đã khai trương một dự án viện trợ mới cho Việt Nam mang tên “Nâng cao Vị thế Kinh tế của Phụ nữ Thông qua Thúc đẩy Chuỗi giá trị Nông nghiệp” (WEAVE). "Dự án này sẽ là tiền đề cho một chương trình viện trợ mới của Australia nhằm nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ tại khu vực Tây Bắc của Việt Nam trong những năm tới", bà Stott Despoja phát biểu.

Chuẩn bị giống cây quế. Ảnh: WEAVE

Chính phủ Australia sẽ tài trợ 2,5 triệu đô la Úc cho một liên minh gồm 3 tổ chức phi chính phủ quốc tế gồm SNV, Oxfam và CARE International để thực hiện dự án này tại 2 tỉnh Lào Cai và Bắc Kạn. Dự án sẽ được triển khai trong 3 năm, từ nay đến 2019 nhằm hỗ trợ cải thiện sinh kế cho hơn 1.800 phụ nữ và nam giới tại 2 tỉnh này.

Dự án WEAVE sẽ hỗ trợ nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong chuỗi giá trị lợn, quế và chuối thông qua thúc đẩy bình đẳng giới giữa phụ nữ và nam giới ở cấp hộ gia đình và nhóm sản xuất; tăng cường kỹ năng sản xuất và khả năng thương thuyết; kết nối nông dân với doanh nghiệp và đối thoại chính sách với Nhà nước nhằm cải thiện các chính sách hỗ trợ người sản xuất. Thông qua tập huấn và hướng dẫn thực hành, dự án sẽ nâng cao năng lực cho người tham gia về kỹ năng tiếp thị, kiến thức tài chính, lập kế hoạch kinh doanh, khả năng thương thuyết và hiểu biết pháp lý. 

Thu hoạch chuối. Ảnh: WEAVE

Đặc biệt, cách tiếp cận của dự án WEAVE sẽ giúp người tham gia hiểu và thách thức vai trò, trách nhiệm về giới, vấn đề đang khiến cho phụ nữ không được hưởng lợi đầy đủ từ những chuỗi giá trị mà họ tham gia. 3 chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp gồm lợn, quế và chuối được lựa chọn căn cứ vào tiềm năng đóng góp về xã hội, sinh thái và kinh tế của ba ngành hàng này đối với cộng đồng địa phương. Dự án được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra những mối liên kết mới giữa người sản xuất và các thành phần khác trong chuỗi giá trị.

Ngự Bình / Báo Phụ Nữ VN