Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Thông tin lãnh đạo

Xem với cỡ chữAA

Thông tin lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

(10:06 | 19/04/2018)

Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

- Giám đốc: Văn Công Đấu

+ Điện thoại cơ quan: 0773.922581

+ Điện thoại DĐ: 0919697888

+ Email: vcdau.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Huỳnh Thanh Hải

+ Điện thoại cơ quan: 0773.922580

+ Điện thoại DĐ: 0914257939

+ Email: hthai.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Thông

+ Điện thoại cơ quan: 0773.637639

+ Điện thoại DĐ: 0908050636

+ Email: nvthong.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Quốc

+ Điện thoại cơ quan: 0773.818118

+ Điện thoại DĐ: 0888579888

+ Email: ntquoc.sngv@kiengiang.gov.vn