Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Các phòng ban

Xem với cỡ chữAA

Các phòng ban của Sở

(10:03 | 19/04/2018)

- Văn phòng
- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài
- Phòng Hợp tác quốc tế
- Phòng Quản lý biên giới
- Phòng Thanh tra